ES programmas un uzaicinājumi

Galvenā lapa ES programmas un uzaicinājumi

Šajā portāla sadaļā projektu koordinatoriem, kā arī interesentiem no privātā, sabiedriskā un valsts un pašvaldību sektora tiek piedāvāta informācija par Eiropas Savienības programmām un fondiem, ar kuru starpniecību iespējams iegūt finansējumu atbilstošiem projektiem jomās, kuras atbilst Eiropas Savienības politikai.

Šeit vienkopus atradīsiet vairākus simtus Eiropas Savienības dažādu programmu un fondu, kuru darbību koordinē dažādas ES institūcijas – Eiropas Komisija, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju fonds, Eiropas Padome u.c., un saites uz tām, kā arī saites uz starpniekinstitūcijām, kuras pārstāv atsevišķas programmas un fondus Latvijā. Par katru programmu tiek sniegts neliels strukturēts apraksts, kā arī norādītas adreses, kur meklēt sīkāku informāciju.

Lai iepazītos ar īsu to programmu un fondu aprakstu, kuri šobrīd ir pieejami Latvijas projektu pieteicējiem, kā arī uzzinātu, kurās no programmām vai fondos ir izsludināta pieteikšanās projektu iesniegšanai, Jums tiek piedāvāts ES programmu un fondu meklētājs, kā arī Uzaicinājumu meklētājs.

Informācija šajā ES programmu un fondu datu bāzē tiek atjaunota regulāri, tiklīdz tiek saņemta informācija no starpniekinstitūcijām un programmu/fondu koordinējošām vienībām.