Mērķi un uzdevumi

Galvenā lapa Mērķi un uzdevumi

Mērķi un uzdevumi

Lai Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienības darbība sekmētu efektīvu ES fondu finansējuma piesaisti un izlietošanu Latvijā, izstrādājot un ieviešot kvalitatīvus projektus, par apvienības tiešajiem mērķiem un uzdevumiem izvirzīti:
 
I. Stiprināt apvienības lomu un nozīmi nacionālajā un starptautiskajā līmenī:

II. Celt ES projektu vadītāju kapacitāti gan Rīgā, gan reģionos:
 
III. Nodrošināt projektu vadības profesionāļu interešu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās politikas veidošanā:
 
Papildus uzskaitītajiem mērķiem un uzdevumiem ESPVA plāno piedāvāt noderīgus resursus ES projektu vadības kapacitātes veidošanai un stiprināšanai, tādējādi sekmējot citu nevalstisko organizāciju attīstību. Turklāt ESPVA sekmēs dialogu starp NVO un publisko pārvaldi, piedāvājot ne tikai platformu kopīgu projektu izveidei biedru vidū, bet arī piedāvājot līdzdalības mehānismus politikas plānošanā un ieviešanā.